WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

KRANENDONK

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-kranendonk-260
KRANENDONK
IJsselmonde (Zuid-Holland)

 

 

Beschrijving

Schild: In goud boven links en beneden een rode hoorn, de eerste omgewend, en in een groen vrijkwartier twee verticaal geplaatste, afgewende, zilveren zalmen met de koppen naar boven.

Helmteken: een gesloten vlucht van rood en goud.

Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

 

 

Aannemer:

??

 

Ontwerper:

Dit wapen komt voor (zonder kleuraanduiding) in het zegel van Pieter Pietersz. Cranendonck, schout van Oost-IJsselmonde 1575-1600 (charter dd. 17 dec. 1598. Gemeentearchief Rotterdam).
Het is geregistreerd voor Ir. Adriaan Kranendonk, geb. Hengelo (Ov.) 11 juni 1902, overleden te Delden op 4 februari 1981, zoon van Jitse Kranendonk en Albertha Antonia Vergeer.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat is vaak de betekenis door de tijd heen verdwenen.

 

wpschild-kranendonk-80
wapenschild
gekleurd

wpschild-kranendonk-80-zw
wapenschild
gearceerd

De zalmen:

De hoorn:

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Op verzoek van ??

CBG 0042 (5 december 1972) certificaat

 

Publicaties:

- 'Herkomst en wapens van de geslachten Kranendonk', Ir. Adriaan Kranendonk, z. pl. 1973
(gestencild 34 pp, + 4 pp bijlagen met wapenafbeeldingen)
- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie Deel 27, 1973, blz 346

internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden
- http://www.xs4all.nl/~csigmond/kranendonk01.html

 

Contact:

-

 

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.