WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

DOUWES ISEMA

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-douwes-isema-260.gif
Douwes Isema
 
Noorden (Friesland)

 


Beschrijving

Schild: Gedeeld: I In blauw een gouden leeuw; II In zilver twee groene klaverbladen boven elkaar

Helmteken: Een klaverblad van het schild.

Dekkleden: rechts blauw gevoerd van goud, links groen gevoerd van zilver.

 

 

 

Aannemer:

Jan Douwes Isema (naamswijziging bij K.B. van 29 augustus 1968 nr. 45), geboren Oostermeer  (Tietjerksteradeel) 19 maart 1934, wonende te Noorden, zoon van Ds. Jan Douwes en Mr. Nicoline Henriėtte van Doesburgh.

 

Ontwerper:

In 1974 voor de heer J. Douwes Isema te Noorden.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 

wpschild-douwes-isema-80.gif
wapenschild
gekleurd

wpschild-D-isema-80-zw.gif
wapenschild
gearceerd

De leeuw:

De klaverbladen:

De kleuren/metalen:

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Op verzoek van Jan Douwes Isema.

CBG 0083 (26 september 1974) wapenbrief

 

Publicaties:

- Genealogysk Jierboekje 1974, blz 44
- Centraal Bureau voor Genealogie, Jaarboek deel 29, 1975, blz 291
-
Nederland“s Patriciaat, 62e jaargang 1976, blz. 72.

Douwes Isema

IXj (van blz. 97). Jan Douwes Isema (naamswijziging K.B. 29 aug. 1968 nr. 45), geb. (Tietjerksteradeel) 19 maart 1934, jut-. medewerker afd. bestuurlijke en jur. zaken hoofddirectie Rijkswaterstaat te ‘s Gravenhage, docent Kon. P.B.N.A. te Arnhem, tr. Utrecht 19 okt. 1966 Christine Johanna Margarete Langerhorst, geb. Stuttgart 13 dec. 1937, beeldhouwster, dr. van Herman en Julia Fichter.

Uit dit huwelijk:
Nicoline Henriėtte Douwes Isema, geb. Noorden (gem. Zevenhoven) 3 juni 1974.


internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.