WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

 

B

 

 

VERBOEKEND

 

 

 

Familiewapen Verboekend
Verboekend
's -Gravenhage Zuid-Holland (NL)

Beschrijving

Schild: zie aantekeningen

Helmteken: zie aantekeningen

Dekkleden: zie aantekeningen

Bestaande uit drie delen, waarvan de grijs gekleurde linker en rechterhelft van elkaar worden gescheiden door een goud kleurige loper. Aan de onderzijde van het schild staat een "Mullet" ( 5 puntige ster ) die het begin van de loper aangeeft. Langs de loper liggen aan beide aansluitende zijde een lint. De kleur van het linten begint in blauw en overlapt in zwart.
In het midden van het schild is een rechthoekige gesp (zonne-geel) geplaatst, met daarop vijf kleine rechthoekjes.
Deze gesp verdeeld tevens de loper in een onder en boven gedeelte.

 

 

 

Aannemer:

 

Wilbert Maurice Irving Verboekend geboren te 's -Gravenhage op 06-10-1977,
wonende te 's-Gravenhage.
Zoon van Lucas Christianus Verboekend en Manja Bourgonjen,
van beroep Paleontoloog.

 

Ontwerper:

 

Mervin Verboekend, in 2000. Het familiewapen is ontworpen voor alle naamdragers " Verboekend " die in genealogische lijn direct verwant zijn aan Christianus Verboekend, geboren te Zeist ( Utrecht ) in 1875.
Christianus Verboekend was Metaalgieter van beroep, en overleed op 31-03-1937 te Zeist.
Hij was de echtgenoot van Christina Wilhelmina de Goede en zoon van Johannes Verboekend en Gerrigje Hagen.

 

Betekenis:

 

wapenschild Verboekend

Verklaring linker bovenzijde:

1) Drie onder elkaar geplaatste driehoeken: symbolisch voor de rijkdom aan energie van de Zon.
2) Naast de driehoeken is de zonneschijf geplaatst.
3) Onder de beide symbolen staat een Arend die zich opricht, tot de daarboven geplaatste symbolen.
De Arend is de band tussen de voorvader Christianus Verboekend en symboliseert: Kracht, Heldhaftigheid, Wijsheid en Intelligentie.
De 3 symbolen samen, representeren: Het Leven, De Levenslust en Het Geluk.

Verklaring rechter bovenzijde:

1) Een zelfstandige Leeuw; die in een defensieve en beschermende houding is opgesteld, richt zich tot de tegenovergestelde linkerzijde. De Leeuw waakt over de drie afzonderlijke symbolen die op de linker kant zijn geplaatst.

De donker grijze, metaal kleurige, achtergrond van het schild verbind het nageslacht met Christianus Verboekend, metaalgieter van beroep. Tevens vormt het de basis en bescherming van de familienaam.

Achter het schild:

Hier is de Griffin geplaatst, die zich tot onder zijn kop verscholen houd.
Helemaal bovenaan en los van het schild (en de daarbij behorende onderdelen), is de opkomende zon te zien.
De kroonvormige zonnestralen die over de heuvel te zien zijn, symboliseert de Toekomst en het voortbestaan van de Familienaam.

Dekkleden:

Op de achtergrond is het opwaaiende dekkleed te zien. Deze is licht grijs gekleurd.

Banner:

helemaal onderaan is de familienaam in de gekrulde banner geplaatst.

 

Bronnen:

 

Legalisatie van het wapen is niet te controleren, daar het ontwerp berust op een familie overeenkomst sinds 03-05-2000.

 

Registratie:

 

Geen

 

Publicaties:

 

internet: mogelijke toevoeging op een later tijdstip, daar de betreffende internetsite wel wordt ontworpen maar er nog geen URL verstrekt kan worden op dit moment.

boeken: geen

 

Overige:

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het betreffende Familiewapen.
Mocht u vragen hebben, dan kan dat uiteraard altijd per e-mail.

met vriendelijke groet,

Wilbert Maurice Irving Verboekend

e-mail dutchfossils@vinden.nl

 

 

 

 

Aantekening:

 

- Wat hier familiewapen genoemd wordt mag uiteraard gevoerd worden.

- Het hier te bekijken familiewapen wordt door de heraldiek NIET als wapen of familiewapen beschouwd.

Regel één van de heraldiek.
Een heraldicus maakt zodanig een beschrijving (blasoenering) van een wapen, dat een andere heraldicus zonder navraag dat wapen kan tekenen met de juiste kleuren en figuren.
Dit beschrijven is een door de eeuwen heen gevormde heraldieke taal (regel) geworden.

Familiewapen Verboekend:
in zwart commentaar, in
bruin een heraldieke mogelijkheid.

Schild:

- Het schild is niet in gelijke delen verdeeld. [gelet op de plaatsing van de stukken komt de verdeling het dichtst in de buurt van 'tweemaal gedeeld en éénmaal doorsneden']
- Het schild is niet in de juiste kleuren en metalen gedeeld (nooit kleur op kleur en metaal op metaal). De kleuren blauw, groen, rood en zwart zijn heraldische kleuren, zilver en goud worden alszijnde de metalen aangegeven in respectievelijk wit en geel. [
uitgaande van de schilddeling de zes kwartieren opnieuw van kleuren en metalen voorzien]
- De stukken (figuren). [
uitgaande van de schilddeling de juiste kleuren en metalen aanpassen; voor stukken opzich is de kleur en metaalregel niet van toepassing]
- De gesp als stuk niet in de juiste verhouding tot het kwartier [
plaats een hartschild met daarin de gesp]
Hierdoor is het schild niet
heraldiek te beschrijven.

Helmteken:

- De griffin op deze wijze geplaatst is niet juist. [laat de griffioenkop op het schildhoofd rusten].
- De kroonvormige zonnestralen staan los van het complete wapen. [
laat de kroonvormige zonnestralen de griffioenkop raken]
Hierdoor is het helmteken niet
heraldiek te beschrijven.

Dekkleden:

- het dekkleed is niet gevoerd. [het dekkleed is van de kleur en gevoerd van het metaal wat het meest voorkomt op het schild].
Hierdoor is het dekkleed niet
heraldiek te beschrijven.

Conclusie:

Dit familiewapen is niet vervaardigd volgens de "edele conste van blasoene" (heraldieke regels).
Dit familiewapen laten registreren bij een heraldisch instituut is zonder veel veranderingen zeer onwaarschijnlijk.

Walter Andreas Groen

Voor meer heraldiek zie Heraldische Wapenkunde in de Nederlanden of ga gelijk naar de Inhoud

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.