WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

InhoudVoor reacties

 

DUYZINGS

 

 

 

 

wp-duyzings-kl-260.gif
Duyzings

 

 

 


Beschrijving:

 

Schild: In rood dwarsbalksgewijs een zwarte weerhaak, beladen met een zilveren lelie, vergezeld van drie verkorte gouden kruisjes.

 

Helmteken: Drie uitkomende gouden roggearen.

Dekkleden: Rood, gevoerd van zilver

 

 

 

Aannemer:

 

 

Betekenis:

 

De weerhaak of wolfshaak is ontleend aan het merkteken van "Andries Duijsinghs Inwoonder tot Vildt" voorkomende op een schuldbekentenis van "dertigh rijxdaalders" ten jare 1716, Aug. 10, Gichtreg (x); dl. 1701-1720, fol. 137 en eveneens aan het merkteken van Cathrijn Duysinx wed. Peter Smeets te Berg, volgens een schepenakte van 15 Aug. 1732; Berg, gichten dl. 1730-1769, Rijksarchief Maastricht.

De rechtstandige kruisjes van goud zijn ontleend aan de notariŽle archieven van Maastricht en wel aan het protocol van notaris Christianus Veestraten, not. publ. 1687-1696, opgelegd ten Rijksarchieve te Maastricht, acte van 4 Juli 1695, waarbij Paulus Dusens, mede voorkomende in dezelfde acte als Duysegs, tekent met een dusdanig kruisje. Dat in het wapen drie kruisjes worden aangetroffen, duidt op de Triniteit.

 

De lelie in het wapen Duyzings werd daarin opgenomen naar aanleiding van het gevelteken, voorkomende aan een huis van de familie te Vilt, ter plaatse gecombineerd met nog andere symbolen, o.a. de gestileerde levensboom en de cirkel.

Het helmteken, de drie korenaren, duidt op den aanbouwende stand, aangezien bewijsbaar kan worden aangetoond, dat dit geslacht in Zuid Limburg reeds in de tweede helft van de 16e eeuw het landbouwbedrijf uitoefende, welke traditie door de familie werd voortgezet tot op de huidige dag.

 

 

Publicaties:

- NEDERLANDSCHE FAMILIEWAPENS, DEEL IV met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieen, enz., gedocumenteerd, bewerkt en verzameld door Dr.H. KITS NIEUWENKAMP, F.W.U. , Doorn, "De Nyencamp", Lentemaand 1939. N.V.UITG.-MAATSCHAPPIJ"EIGEN VOLK",HAARLEM, blz 126 (onderaan), blz 127 en 128.

wp-duyzings-zw-260.gif

Het wapen van het geslacht Duyzings werd opgenomen en geregistreerd in het "Armorial" van de Ridderorde <Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jerusalem>.
De orde ging in de Franse Revolutie ten onder.

Internet:

- Heraldische Wapens in de Nederlanden
- http://www.st-lazarus.net/
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Sint-Lazarus

 

 

 

 

-

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.