WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

MUSQUETIER

 

-

 

wp-musquetier-260.gif

 


Beschrijving:

Wapenschild: Doorsneden: a. in blauw een uitkomende gouden leeuw, rood getongd en genageld; b. in zilver twee schuingekruiste musketten van natuurlijke kleur; een zwarte dwarsbalk gaande over de snijlijn, beladen met een gouden wassenaar, en in een zilveren schildhoek een groen gebladerde rode roos op groene grond.

Helmteken: Een gouden wassenaar.

Dekkleden: Blauw, gevoerd van goud.

-

-

MUSQUETIER
(PLAAT 60)

MUSKETIER, MUSKETIER VERGENST.

 

De stamvader van dit geslacht, Jean Daniel Musquetier, kwam uit Frankrijk en vestigde zich te Leiden in 1602. Hij huwde in 1608 en had een zoon:
Arent Musquetier, geb. in 1612, geh. in 1640 met Claartje van Zanten, bij wie hij verwekte:
Arent Musquetier, die volgt.

Arent Musquetier, pas genoemd, geb. 26 Nov. 1647, huwde te Leiden 28 Aug. 1669 met Dorothea Vermeulen, geb. 25 April 1650, dochter van N. N. Vermeulen en van Catharina de la Porte. Zij waren de ouders van tien kinderen, waarvan wij vermelden:
1e Johannes Musquetier, die volgt;
2e Abraham Musquetier, die mede volgt;
3e Simon Musquetier, ged. te Leiden 29 Aug. 1688, overl. in Jan. 1752, geh.: eerst in 1715 met Catharina del Court, geb. in 1693, dochter van Boudewijn en van Maria de Respie, en daarna te Leiden 17 Maart 1729 met Elisabeth Constantia Triglant.

 

Johannes Musquetier, zoo evengenoemd, geb. in 1672, huwde 10 April 1695 met Sara de Respie, bij wie hij tien kinderen verwekte, o. a.:
1e Maria Musquetier, geb. in 1704, geh.: eerst met Samuel Cras, baljuw van Vosmeer, en daarna met N. N. Verkouteren, secretaris van Vosmeer;
2e Johannes Daniel Musquetier, die volgt;
3e Arent Musquetier, geb. in 1707, overl. te Frankfort a/M. in 1737;
4e Sara Musquetier, geb. in 1710, geh. met Jan Rodestein;
5e Johanna Maria Musquetier,
geb. in 1711, overl. in 1791, geh. te Amsterdam met Johan van Wijck.

 

Johannes Daniel Musquetier, zoo evengenoemd, geb. in 1705, huwde met Johanna Daal, uit welk huw. acht kinderen werden geboren, o. a.:
1e Johan Musquetier, die volgt;
2e Sara Musquetier, geb. in 1738, overl. in 1800, geh. met Dr. Willem Leon Veerman;
3e Johanna Maria Musquetier, geb. in 1742, overl. in 1776, geh. met Mr. Carolus Boers;
4e Arent Musquetier, geb. in 1743, overl. in 1786, geh. met Maria Elisabeth Meyer, bij wie hij o. a. verwekte:
a. Johannes Daniel Musquetier, geb. in 1791 , kolonel commandant en inspecteur van het korps mariniers, overl. in 1852, geh. met Johanna Rosalia Constantia Ballet, overl. te

Breda 6 April 1876, bij wie hij verscheidene kinderen verwekte;
b. Sara Maria Musquetier, geb. in 1793, geh. in 1816 met A. D. Seeman;
5e Catharina Musquetier,
ged. te Leiden 7 Oct. 1744, geh. met Augustinus Hendrik Duyvens;
6e Abraham Musquetier, geb. in 1746, secretaris van Leerdam, overl. in 1799, geh. te Haarlem 12 Aug. 1771 met Sabina Agneta Orizand, geb. in 1740, overl. in 1808, uit welken echt o. a. geboren werd: Engelbert Lodewijk Musquetier, geb. in 1773, rijksontvanger, secretaris en procureur te Leerdam, geh. met Adriana Isabella Boon, geb. in 1777, overl.. te 's-Hertogenbosch 31 Oct. 1862, uit hunnen echt sproten kinderen;
7e Aemilius Wilhelmus Musquetier, geb. in 1748, overl. in Suriname in 1785.

Johan Musquetier, voornoemd, geb. in 1735, huwde te Leiden 7 Aug. 1764 met Maria de Jonghe, zij verwekten zeven kinderen, o. a.:
1e Johan Daniel Musquetier, die volgt;
2e Willem Arnoldïis Musquetier, ged. te Leiden 3 Juli 1768, geh. met Elisabeth Catharina Duyvens;
3e Wilhelmina Maria Musquetier,
geh. met E. A. C. Pancras Clifford.

 

Johan Daniel Musquetier, zoo evengenoemd, geb. te Leiden 31 Aug. 1766, vice-admiraal, overleed te Utrecht 30 Oct. 1831. Hij huwde (ondertr. te Rotterdam 5 Jan.) 1797 met Neeltje Maria Vetter, geb. 4 Febr. 1780, overl. te Delft 24 Maart 1845. Uit hunnen echt sproten voort:
1e Jan Arnold Musquetier, die volgt;
2e Willem Daniel Musquetier, geb. te Rotterdam 19 Juli 1799, lid van de algemeene rekenkamer, ridder der Militaire Willemsorde, overl. te Batavia in Maart 1849, geh. te Passoeroean in Juli 1823 met Elisabeth Susanna Martina Ellinckhuysen, geb. te Batavia in Dec. 1807, aldaar overl. in Nov. 1857, dochter van Johannes Cornelis en van Elisabeth Abigael Pieters, zij verwekten vijftien kinderen, o. a.:
a. Maria Louisa Henriette Elisabeth Musquetier, geb. in 1824, geh. met Jan Willem Frederik Klein;
b. Adolphine Wilhelmine Susanna Musquetier,
geb. in 1828, geh.: eerst te Batavia 20 Dec. 1850 met Louis Mari Hubert Kulenkamp Lemmers en daarna met N. N. von Schmid;
c. Emilie Sophie Martine Musquetier,
geb. op Cheribon in 1829, geh. met N. N. van Munster, "landheer te Buitenzorg;
d. Jan Daniel Musquetier, geb. te Cheribon 1 Sept. 1830;
e. Antoinette Johanna Cornelia Musquetier, geb. op Cheribon in 1836, geh. te Batavia met Pieter Harting, overl. aldaar 6 Mei 1873;
f. Jeane Musquetier, geb. op Cheribon in 1838, geh. te Batavia met P. Timmer, gepensionneerd ingenieur van den telegraafdienst in Ned. Indie;
3e Elisabeth Louisa Musquetier, geb. in 1802, overl. in 1823, geh. te Rotterdam 19 April 1820 met Pieter Jacob Cantzlaar, overl. in 1862;
4e Henriette Musquetier, geb. te Rotterdam 11 Jan. 1806, ongeh. overl. te Delft 27 Dec. 1869;
5e Richard Musquetier, geb. te Rotterdam 30 Mei 1808, oud hoofdingenieur-titulair van den waterstaat, overl. te ’s-Gravenhage 21 April 1865, geh. te Rijswijk 23 Aug. 1838 met Sophie Petronelle Guillemine van den Bogaert, geb. aldaar 20 Aug. 1814, dochter van Mr. Pieter Willem en van Sophie Guillemine Aillaud, Zij hertr. met Justinus Johan Henri Vogel;
6e Eduard Musquetier,
geb. te Rotterdam 29 Maart 1810, gepensioneerd ritmeester, ridder der orde van de Eikenkroon en van de St. Anna orde van Rusland, versierd met het Metalen kruis, ongehuwd overleden te 's-Gravenhage 25 Sept. 1873.

 

Mr. Jan Arnold Musquetier, voornoemd, geb. te Rotterdam 10 Aug. 1798, rechter in de arr.-rechtbank aldaar, overleed er 6 Dec. 1846. Hij huwde tweemaal: eerst te Groningen 29 Maart 1821 met Sophia Louise Gockinga, geb. aldaar in 1804, overl. te Rotterdam 20 Jan. 1824, en daarna te Rotterdam 22 Dec. 1841 met Cornelia Hoyer van Brakel, geb. aldaar 6 Dec. 1807, overl. te Zeist 6 Juli 1858 (zie geslachtlijst Hoyer). Uit het eerste huw. werden geboren: 1e Mr. Jan Daniel Musquetier, geb. te Rotterdam 3 Febr. 1822, advocaat aldaar, er overl. 22 Aug. 1879, geh. te Grave 20 Nov. 1851 met Ambrosina Petronella Mulder, geb. te Japara in 1830, overl. te Hees bij Nijmegen 6 Jan. 1872, uit welken echt geboren werden:
a. Sophia Musquetier, geb. te Rotterdam 7 Dec. 1852, geh. te Hees 9 Oct. 1872 met Leendert D. Langenberg;
b. Maria Musquetier,
geb. te Rotterdam 13 Febr. 1854, geh. te Hees bij Nijmegen met J. van Bergen, ingenieur te Batavia;
c. Caroline Musquetier, geb. te Rotterdam 28 Juni 1858;
d. Anna Musquetier, geb. te Rotterdam 14 Oct. 1864;
2e Carel Willem Musquetier, geb. te Rotterdam 26 Dec. 1823, kapitein der artillerie, overl. te Zutphen 10 Jan. 1871, geh. te Helder 4 Oct. 1849 met Auguste Wilhelmine Cornelia Tindal, geb. te Nijmegen 17 April 1826, dochter van A. A. en van A. van den Kerckhoff, bij wie hij verwekte, behalve twee zoons die jong stierven:
a. Sophie Louise Musquetier, geb. te Grave 23 Juli 1850;
b. Henri Antoine Musquetier, geb. te Nijmegen 4 Maart 1856, burgemeester te Schipluiden bij Delft, geh. aldaar 15 Oct. 1884 met Janette Barendina Bollinger, er geb. 22 Aug. 1855, dochter van Dr. Johan Matthijs en van Anna Jacoba Walters, uit hunnen echt werden geboren:
Carel Willem Musquetier, geb. te Schipluiden 1 Sept. 1885, jong overleden;
Anna Jacoba Musquetier, tweeling met voorgaande en
Carel Willem Musquetier, geb. te Schipluiden 23 Sept. 1886;
c. Emile August Musquetier, geb. te Nijmegen 17 Jan. 1858, overl. te Modjokerto 7 Oct. 1887;
d. Mathilde Eléonore Musquetier, geb. te Nijmegen 23 Mei 1860, geh. te Utrecht 2 Aug. 1883 met Rindert Scheffer, geb. 14 Juli 1857, officier der genie, leeraar aan de K. M. Academie te Breda;
e. Charlotte Adèle Musquetier, geb. te Nijmegen 27 Dec. 1861 , overl. te Amsterdam 20 Maart 1887, geh. te Utrecht 31 Aug. 1882 met Hendrik Willem Braakman, geb. 31 Aug. 1857, officier der genie;
f. Constant Alphonse Musquetier, geb. te Nijmegen 23 Maart 1863;
g. Louis Guillaume Musquetier, geb. te Zutphen 2 Nov. 1868, cadet der genie O.-I. leger;
uit het tweede huw. sproten voort:
3e  Jan Arnold Eduard Musquetier, geb. te Rotterdam 15 Oct. 1843, ingenieur van 's rijks waterstaat te Utrecht, geh. te Hoorn 22 Juni 1871 met Jkvr. Catharina Johanna van Akerlaken, geb. te Hoorn 16 Febr. 1850, dochter van Jhr. Mr. Dirk en van Christina Johanna de Vicq; zij zijn de ouders van:
a. Cornelia Louisa Anna Willemina Musquetier, geb. te 's-Gravenhage 2 Juni 1872;
b. Dirk Christiaan Jan Musquetier, geb. te Roermond 30 Aug. 1875;
4e Paulus Ernst Adolf Musquetier, geb. te Rotterdam 13 Aug. 1845, woonachtig aldaar.

 

Abraham Musquetier, in den beginne genoemd, geb. 14 April 1674, schreef zich evenals zijne afstammelingen Musketier. Hij huwde in 1716 met Sara Vergenst, geb. 27 Sept. 1684, overl. 5 Sept. 1739, dochter van Willem en van Sara des Planques. Zij waren de ouders van zeven kinderen:
1e Sara Theodora Musketier, geh. met Adrianus Boers, baljuw van Voorschoten en Veur;
2e Abraham Musketier, secretaris van Vianen;

Johanna Jacoba Musketier;
4e Arent Musketier,
die volgt;
5e Maria Musketier, geh. met David Johan Knibbe
6e Cecilia Musketier;
7e Mr. Willem Musketier, advocaat, ongehuwd overleden.

 

Arent Musketier, zoo evengenoemd, geb. 2 Oct. 1710, overleed 29 April 1755. Hij huwde 9 Aug. 1741 met Johanna van Immerseel, geb. 6 Aug. 1713, overl. 5 Nov. 1781 , dochter van Jan en van Jacomina van Rijckevorsel. Hunne kinderen waren:
1e Abraham Musketier, kolonel der burgerwacht te Leiden;
2e Jacomina Musketier, ongeh. overleden;
3e Mr. Willem Musketier, die volgt;
4e Sara Cornelia Musketier, geh. met Cornelis Adriaan van Immerseel 1).

Mr. Willem Musketier, pas genoemd, geb. 2 Sept. 1747, raad en burgemeester van Leiden, overleed aldaar 26 Maart 1795. Hij huwde 22 Oct. 1775 met Catharina Maria van Immerseel, geb. 27 Sept. 1752, overl. 9 Dec. 1793, bij wie hij o. a. verwekte:
1e Mr. Arend Musketier, geb. 9 Juli 1778, overl. te Voorburg 4 Febr. 1845, geh. (ondertr. te Nyon 4 Nov.) 1802 met Jeanne Catherine Francoise de Vignier, geb. te Genève 15 Mei 1784, overleden;
2e Johanna Cecilia Musketier, geb. 27 Sept. 1779, ongeh. overl. te Voorburg 5 Dec. 1859;
3e Adriana Sara Musketier, geb. 28 April 1782, overl. 10 Jan. 1847, geh. (ondertr. te Leiden 28 Nov.) 1799 met Mr. Jacob Hendrik Onder den Wijngaard Canziusr geb. 13 Jan. 1771, overl. 10 Juli 1838;
4e Wilhem Musketier Vergenst, geb. 24 Sept. 1785, overl. 10 Juni 1824;
5e Catharina Maria Musketier, geb. 21 Maart 1789, overl. 30 April 1830, geh.: eerst (ondertr. te Leiden 29 Juni) 1810 met Iman Teding van Berkhout, geb.-in 1783, overl. te Delft 24 Juli 1810, en daarna met P. A. baron van Reede van Oudtshoorn.

 

 

Noot:

1. J. 't HOOFT Jz. maakte op haar een grafdicht.

 

wpschild-Musquetier-100.gif

Musquetier

uit:

image013

STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, Deel II, 1888

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.