WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

KYMMELL

B

-

 

wp-Kymmell-260.gif

Kymmell

 


Beschrijving:

Wapenschild: In zilver een rode bloemvaas met twee oren, waaruit komende drie waaiersgewijs geplaatste, groen gebladerde en gesteelde, vijfbladige blauwe bloemen, goud geknopt.

Helm: Halfaanziende traliehelm.

Helmteken: De vaas met de bloemen tussen een gesloten vlucht van rood en zilver.

Dekkleden: Rood, gevoerd van zilver.

 

KYMMELL (PLAAT 49).

VAN DER HOYA KYMMELL, OLDENHUIS KYMMELL, WILMSONN KYMMELL
EN KYMMELL VAN MENSINGE
.

 

Dit geslacht is afkomstig uit het/sticht Minden), alwaar het in de zestiende eeuw regeeringsposten bekleedde.

Abraham Kymmell geb 12 Maart 1611, was geh. met Sabina Elisabeth von der Hoya, geb. 17 Juni 1618 dochter van Friedrich en van Hedwig von Langensaltzen.
Zij hadden zeven kinderen, waarvan twee zich naar Holland begaven:
1e Georg Rudolf Kymmell, die volgt, en
2e Rudolph Friedrich Kymmell, in 1680 luitenant in de compagnie van kapitein Otto van Swieten in de Nieuwe-Schans.

 

Georg Rudolf Kymmell, zoo evengenoemd, geb. in 1640, luitenant onder den ritmeester H. Sichterman, overleed 10 Sept 1720. Hij huwde te Meppel in 1680 met Johanna Machteld Sichterman, ged. aldaar 16 Nov. 1653, overl. te Havelte 18 Oct. 1725, dochter van Wolter, raad en secretaris, later landschrijver der landschap Drenthe, en van Engeltien Hagewolt. Zij hadden drie zoons:
1e Wolter Kymmell, die volgt;
2e Abraham Rudolf Kymmell, geb. te MeppeL 13 Juni 1683, volgde in 1707 zijn voornoemden broeder als schultus van Rolde en als bannerschults van Rolderdingspil op en overl. in 1725;

3e Adolph Kymmell, blijkens de notulen van ridderschap en eigenerfden van 8 Maart 1698 solliciteur van de compagnie van kapitein Schaap, zeer waarschijnlijk een broeder van beide laatstgenoemden.

 

Wolter Kymmell, voornoemd, ged. te Meppel 26 Aug. 1681 , bannerschults van Rolderdingspel en schultes van Rolde 26 Aug. 1699, kapitein in 1707 en ette en gedep. staat van Drenthe van 1708 tot zijn overlijden te Havelte 18 Sept. 1746. Hij huwde met Susanna Christina Wilmsohn, overl. op Oversinge, 12 Sept. 1755, dochter van Hieronymus en van Gezina Boekholt. Zij woonden op Oversinge en werden in de grafkelder der familie in de kerk te Havelte bijgezet.
Uit hunnen echt sproten vijf kinderen:
1e Engelina Johanna Kymmell, ged., te Assen 28 Juni 1710, overl. te Zwolle 14 Sept. 1747, geh. te Havelte 30 Sept. 1742 met Samuel Johannes Gelderman, secretaris van Zwolle, aldaar overl. in 1748 (zie geslachtlijst Gelderman);

2e Helena Kymmell, ged. te Assen 1 Jan. 1713, overl. te Anloo 15 Juli 1759, geh. 23 Juli 17 36 met Coenraad Ellents, eerst schultes van Anlo, Gieten en Zuidlaren, bannerschults van 't Oostermoer, daarna in 1725 ontvanger-generaal der landschap Drenthe, zoon van Coenraad en van Anna Geertruid Sichterman;

3e Mr. Jan Kymmell, die volgt;

4e Hieronimus Wolter Kymmell, die mede volgt ;

5e Abraham Rudolph Kymmell, ged. te Assen 5 Febr. 1719, schultes van Rolde in 1737, ongeh. overl. 27 Sept. 1747.

Mr. Jan Kymmell, voornoemd, ged. te Assen 2 Dec. 1714, 18 Maart 1738 ontvanger der collaterale successiŽn en vrijwillige verpondingen, lid van den loffelijken etstoel, 30 Dec. 1746 benoemd tot raad en secretaris van Drenthe, in 1750 raad en landschrijver dier landschap, overleed te Assen 12 Dec. 1775. Hij huwde te swinderen 25 Aug 1743 met Johanna Oldenhuis, geb. 4 Mei 1724, overl. Oversinge 6 Aug. 1767, dochter van Timan en van Lammina Huysingh. Zij waren de ouders van zes kinderen:
1e Mr. Georg Rudolf Wolter Kymmell, die volgt;

2e Mr. Tyment Kymmell, geb. op Oversinge 9 Jan. 1749, gedep. staat van Drenthe van 1788-1795 en van 1814-1816, overl. te Dalen 9 Aug. 1826 en huwde te Koekange 11 Mei 1776 met Susanna Geertruida Cock, geb. te Zwolle 19 Jan. 17... , overl. te Zwinderen 22 Sept. 1791, dochter van Gerrit Albert en van Anna Hartman; uit hunnen echt sproten vijf kinderen, o. a.:
a. Jan Warmold Kymmell, geb. te Havelte 3 Juli 1777, ongeh. overl. te Dalen 18 Dec. 1853;
b. Anna Johanna Lamina Catharina Kymmell, geb. te Hoogeveen 31 Maart 1779, overl. te Dalen 11 Maart 1849, geh. te Zwinderen met Johan Frederik Kymmell, later te noemer Gerhardina Suzanna Kymmell, geb. te Zwinderen 4 Juli 1784, overl. te Brunsting bij Beilen 7 Febr. 1865, geh. met Harm Berghuis, geb. te Hoogeveen 10 Maart 1786,, aldaar overl. 19 Dec. 1850, zoon van Pieter en van Hilligje Smit;

3e Mr. Wolter Kymmell, geb. op Oversinge 6 Febr. 1752, in 1791 raad in de etstoel en van 1817-1830 lid der staten van Drenthe, overl. te Havelte, 21 Nov. 1830, geh. met Hendrika Johanna Sijlman, ged. te Groningen 20 Febr 1754, overl. op Oversinge 15 Oct. 1798, dochter van Mr. Petrus en van Susanna Helena Wilhelmina Grijp; zij woonden op het landgoed Oversinge en hadden vijf kinderen:
a. Johanna Gezina Kymmell, geb. op Oversinge 12 Juli 1780, overl. te Assen 2 Oct. 1850, geh. op den huize Oversinge 26 Nov. 1805 met Mr. Isaac Collard, geb. te Maastricht 31 Jan. 1774, in 1807 commissaris tot het werk der verponding in het arrondissement Meppel, daarna inspecteur der middelen, in 1812 maire van Assen, burgemeester in 1814, griffier der staten van Drenthe van 1818-1828, overl. te Assen 6 Nov. 1828, zoon van Alexander Quirijn en van Sara van Kervel;
b. Petrus Sijlman Kymmell, geb. op Oversinge 24 April 1783, ongeh. aldaar overl. 22 Sept. 1850;
c. Mr. Johan Kymmell, geb. op Oversinge 24 Juli 1784, lid der staten van Drenthe en notaris te Meppel, aldaar overl. 6 Mei 1829, geh. 12 April 1811 met Tetje Elisabeth Tonckens, geb. te Norg 27 Sept. 1790, overl. op Oversinge 17 Nov. 1877, dochter van Joachim Lunsingh Tonckens en van Maria Hellinga; zij hadden vier kinderen, waarvan een zoon jong stierf.
- Hendrika Johanna Kymmell, geb. te Meppel 11 April 1812, ongeh. overl. te Groningen 6 Maart 1841

- Maria Catharina Kymmell, geb. te Meppel 8 Febr. 1813, overl. te Nijeveen 23 Dec. 1854, begraven te Havelte, geh. te Groningen in Mei [844 met Hendrik Vos, geb. te Meppel 17 Dec. 1807, med. doctor, overl. te Nijeveen 13 Febr. 1877, zoon van Mr. Lucas en van Aleida Nijsingh;
- Dr. Joachim Lunsingh Kymmell, geb. te Meppel 6 Jan. 1814, med. doctor te Havelte, wethouder aldaar, lid der provinciale staten van Drenthe, overl. te Havelte 19 Dec. 1876, geh. te Oostwold in Oct. 1842 met Ida Elisabeth Catharina Siertsema, geb. te Midwolda 6 Jan. 1817, overl. op Oversinge 25 Aug. 1843, dochter van Mr. Lodewijk Hendrik en van Anna Margaretha Emmen; hunne dochter: Ida Elisabeth Catharina Kymmell, geb. op den huize Oversinge 16 Aug. 1844, huwde met Mr. Johannes Linthorst Homan (zie geslachtlijst Homan);
d. Jan Wolter Kymmell, geb. op Oversinge 14 Juni 1786, ongeh. overl. te Groningen 18 April 1834;

e. Suzanna Helena Wilhelmina Kymmell, geb. op Oversinge 8 Mei 1789, overl. te Havelte 21 April 1839, geh. aldaar 13 Juni 1836 met Cornelis Hendrik Schukking, geb. te Meppel 15 Juni 1773, rijks-ontvanger, overl. te Havelte 17 April 1857, zoon van Lucas en van Anna Harigers;

4e Mr. Lucas Oldenhuis Kymmell, die mede volgt;

5e Susanna Christina Kymmell, geb. op Oversinge 21 Sept. 1758, overl. te Assen 4 Maart 1825, geh. 5 Mei 1782 met Mr. Petrus Hofstede, geb. te Doornik 14 April 1755, gouverneur van Drenthe, enz., ridder der orde van de Unie en van het Legioen van Eer, commandeur der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te Groningen 14 April 1839, zoon van Wolter Hendrik en van Maria Cos;
6e Mr. Jan Wilmsonn Kymmell, die daarna volgt.

Mr. Georg Rudolf Wolter Kymmell, voornoemd, geb. te Havelte Jan. 1744, van 1762 tot 1795 schultes van Dalen en Oosterhesselen, in 1790 verwalter-schultes van Coevorden, van 1811 tot 1814 maire van Dalen en Oosterhesselen, overleed te Dalen 10 Maart 1814. Hij huwde met Fema Gesyna Nijsingh, geb. te Westerbork 25 April 1739, overl. te Dalen 9 Mei 1802, dochter van Hendrik en van Aleida Oldenhuis. Zij hadden negen kinderen, waarvan drie jong stierven:

1e Jan Oldenhuis Kymmell, geb. te Dalen 7 Maart 1767, vaandrig, ongeh. overl. te Dalen 7 Juli 1838;

2e Hendrik van der Hoya Kymmell, geb. te Dalen 10 April 1768, was eerst officier in Hollandschen dienst, nam zijn ontslag in 1795, week uit met Prins Willem V en werd officier bij de Hollandsche brigade in Engeland, was kapitein bij het ontslag uit den dienst na den vrede van Amiens in 1802 en bleef ambteloos, tot hij in 1813 en 1814 den landstorm of het blokkadekorps der door de Franschen bezette vesting Coevorden commandeerde en overl. als gepens. luitenant-kolonel ongehuwd op Hoya'soord onder Dalen 21 Juli 1829;

3e Johanna Lamina Kymmell, geb. te Dalen 27 Dec. 1770, aldaar overl. 25 Febr. 1850, geh. met Frederik Abraham Cassa, Hendrikszoon, officier in Nederl. dienst; hij werd in 1793 in den veldtocht tegen de Franschen krijgsgevangen gemaakt en overl. te Dalen 25 Nov. 1798 aan de gevolgen der in dien tocht bekomen wonden;

4e Jan Abraham Rudolf Kymmell, die volgt;

5e Wolter Tymen Kymmell, die mede volgt;

6e Johan Frederik Kymmell, geb. te Dalen 11 Juli 1779, ontvanger der onbeschreven middelen aldaar en lid der staten van Drenthe, overl. te Dalen 10 Dec. 1853, geh. te Zwinderen 30 Juli 1824 met Anna Johanna Lamina Catharina Kymmell, voornoemd.

 

Jan Abraham Rudolf Kymmell, voornoemd, geb. te Dalen 15 Sept. 1772, officier der genie tot hij in 1795 evenals zijn voornoemden broeder uitweek om den stadhouder te volgen. Na de vrede van Amiens bekleedde hij verschillende burgerlijke betrekkingen, o. a. die van ontvanger der registratie en hypotheek-bewaarder te Assen, en was onder de Fransche regeering adjunct-maire van Assen en tot aan zijn dood suppleant vrederechter. Hij stierf te Assen 23 Sept. 1830 en was gehuwd te Nijeveen 9 Juni 1809 met Anna Vos, geb. aldaar 9 April 1783, overl. te Assen 27 April 1865, dochter van Mr. Hendrik en van Roelina Alingh. Zij waren de ouders van vier kinderen:

1e Euphemia Gezina Aleida Kymmell, geb. te Assen 3 Maart 1810, ongeh. aldaar overl. 24 Jan. 1870;

2e Roelina Maria Kymmell, geb. te Assen 25 Jan. 1812, ongeh. aldaar overl. 27 Juli 1883;

3e Gezina Oldenhuis Kymmell, geb. te Assen 30 Maart 1815, ongeh. aldaar overl. 27 Febr. 1882;

4e Georg Rudolph Wolter Kymmell, die volgt.

 

Georg Rudolph Wolter Kymmell, zoo evengenoemd, geb. te Assen 10 Oct. 1819, van 1851-1857 secretaris aldaar en van 1860 lid van den gemeenteraad, rijks-archivaris van Drenthe, ridder der orde van de Eikenkroon, huwde te Zwolle 11 Juli 1850 met Anna Clasina Ovink, geb. aldaar 20 Nov. 1824, dochter van Asuerus en van Lourentia Wilhelmina Revius. Zij zijn de ouders van:

1e Jan Abraham Rudolph Kymmell, geb. te Assen 4 Nov. 1851 , van 1877-1883 burgemeester en secretaris van Havelte, van 1883-1884 idem van Nijeveen en als zoodanig op verzoek eervol ontslagen;

2e Laurentia Wilhelmina Kymmell, geb. te Assen 11 Jan. 1853;

3e Asuerus Kymmell, geb. te Assen 10 Aug. 1855, commies ter provinciale griffie van Drenthe;
4e Anne Willem Kymmell, geb. te Assen 12 Juli 1861 , commies der posterijen.

Wolter Tymen Kymmell, tevoren genoemd, geb. te Dalen 29 Jan. 1775, die vůůr 1795 officier in Hollandschen dienst, in genoemd jaar evenals zijne broeders voornoemd uit het land week om den stadhouder te dienen, werd na zijnen terugkeer gepensioneerd en overleed te Smilde 12 Juni 1846. Hij huwde te Westerbork met Lucia Aleida Nijsingh, geb. aldaar 10 Mei 1782, overl. te Smilde 28 Maart 1860, dochter van Jan Thijmen en van Wilhelmina Alingh. Zij hadden drie kinderen:

1e Euphemia Gesina Kymmell, geb. te de Wijk 30 Aug. 1812;

2e Alberta Hermanna Kymmell, geb. te Smilde 4 Juli 1815, geh. aldaar 8 Dec. 1840 met Mr. Johannes Albertus ten Holte, geb. te Dalen 29 April 1812, burgemeester en secretaris aldaar, lid der staten van Drenthe, overl. te Dalen 29 Nov. 1870, zoon van Jan en van Aleida Caspers;

3e Mr. Jan Tymen Kymmell, geb. te Smilde 3 April 1818, van 1840-1843 burgemeester en secretaris van Westerbork, sedert 1843 notaris aldaar en van af 1851 wethouder dier gemeente, geh. 16 Nov. 1848 met Hillegonda Johanna Alingh, geb. te Borger 26 Sept. 1828, dochter van Jan en van Anna Boelken; uit hunnen echt sproten vier kinderen:

a. Lucia Aleida Kymmell, geb. te Westerbork 9 April 1852, geh. aldaar 20 Oct. 1874 met Jhr. Jan van Beyma, geb. te Leeuwarden 10 Juni 1848, burgemeester van Franekeradeel en dijksgedeputeerde van Friesland, zoon van Jhr. Mr. Julius Matthijs en van Anna Catharina Adema;

b. Anne Wilhelmina Kymmell, geb. te Westerbork 1 Jan. 1855, overl. te Breda 29 Maart 1870;

c. Lucas Nijsingh Kymmell, geb. te Westerbork 16 Mei 1859, student te Groningen;

d. Jeannette Woltera Frederica Kymmell, geb. te Westerbork 22 Jan. 1863.

 

Mr. Lucas Oldenhuis Kymmell, tevoren genoemd, geb. op Oversinge 1 Jan. 1755, van 1784-1795 rentmeester van 's landschaps kloosterveenen en administrateur der Smildervaart, van 1822-1825 lid van de gedep. staten van Drenthe, overleed te Smilde 8 Jan. 1825. Hij huwde te Gieten 4 Dec. 1788 met Margaretha Willinge, geb. te Gieten 10 Juni 1764, overl. te Smilde 4 April 1850, dochter van Berent Tjassens en van Gesina Nijsingh. Zij verwekten zes kinderen:

1e Johanna Gezina Oldenhuis Kymmell, geb. te Smilde 11 Dec. 1789, overl. te Assen 11 Maart 1858, geh. 9 Aug. 1812 met Mr. Sibrand Gratama, president van het gerechtshof van Drenthe, enz. (zie geslachtlijst Gratama);

2e Berend Willinge Kymmell, die volgt;

3e Gezina Kymmell, geb. te Smilde 14 Maart I795 overl. te Westervelde 18 Nov. 1884, geh. te Smilde 23 April 1821 met Mr. Johannes Tonckens, geb. te Westervelde 26 Jan. 1784, notaris te Norg en burgemeester en secretaris dier gemeente, lid van de gedep. staten van Drenthe en ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te Westervelde 29 April 1857, zoon van Joachim Lunsingh Tonckens en van Maria Hellinga;

4e Jan Oldenhuis Kymmell, geb. te Smilde 18 Maart 1798, med. doctor te Wolvega, ongeh. overl. te Westervelde gem. Norg 9 Aug. 1824;

5e Coenraad Wolter Ellents Kymmell, geb. te Smilde 13 Febr. 1801 , van 1826-1853 burgemeester en secretaris zijner geboorteplaats, overl. te Zandvoort 14 Sept. 1865, geh: eerst op den huize den Hof te de Wijk 13 April 1834 met Anna Nijsingh, geb. aldaar 2 Oct. 1811, overl. te Smilde 9 April 1835, dochter van Lucas en van Karsje Steenbergen, en daarna te Winschoten 2 Aug. 1848 met Henderika Jantje Stheeman, geb. te Winschoten 23 Oct. 1818, dochter van Sipko en van Titia Post; zij hertrouwde met Mr. Jan Oosting;

6e Dubbeld Ludolf Johan Kymmell, geb. te Smilde 9 Jan. 1805, med. doctor te Havelte, aldaar overl. 29 Jan. 1834, geh. in April 1830 met Jantje Fledderus, geb. te Smilde 30 Oct. 1805, aldaar overl. 4 Jan. 1881, dochter van Lambertus en van Rolyna Hendrijka Dijck; zij hadden drie kinderen:

a. Margaretha Gezina Kymmell, geb. te Havelte 8 Oct. 1830, geh. met Nicolaas Engelhard Servatius, geb. 26 Juni 1824, rijks-ontvanger, zoon van Nicolaas Gerard en van Charlotte Gerhardina van Swinderen;
b. Mr. Lambertus Kymmell, geb. te Havelte 12 Maart 1832, geh. te Kollum 21 Oct. 1869 met Tjadina Albertina Swart, geb. aldaar 25 April 1843, overl. te Smilde 24 Juli 1870, dochter van Willem en van Janke Stheeman; uit hunnen echt sproot eene dochter: Tjadina Jantina Kymmell, geb. te te Smilde 17 Juli 1870;
c. Dubbeld Ludolf Johan Kymmell, geb. te Havelte 22 Febr. 1834.

Berend Willinge Kymmell, voornoemd, geb. te Smilde 19 Mei 1792, van 1822-1852 burgemeester van Peize, overleed aldaar 25 Maart 1871. Hij huwde te Rolde 28 Aug. 1818 met Aleida Homan, geb. aldaar 4 Sept. 1793, overl. te Peize 16 Maart 1875, dochter van Johannes en van Roelofje Vos. Zij hadden zes kinderen:

1e Lucas Oldenhuis Kymmell, geb. te Peize 25 Oct. 1821, student in de rechten te Groningen, ongeh. aldaar overl. 24 Febr. 1844;

2e Roelofje Kymmell, geb. te Peize 14 Jan. 1825, overl. aldaar 5 Oct. 1859, geh. te Peize 22 Mei 1857 met Gerhard Wilhelm van Lemel, geb. te de Leek 2 Maart 1826, burgemeester en secretaris van Peize, daarna van Smilde en districts-schoolopziener aldaar, overl. te Veenhuizen 10 Oct. 1859, zoon van Jan en van Jantje Hulst;

3e Johannes Homan Kymmell, geb. te Peize 19 Oct. 1827, lid van den raad te Smilde, geh. te Wehe 30 Jan 1868 met Petronella Catharina Doorenbos, geb. te Smilde 10 Dec. 1828, dochter van Hieronymus en van Hendrikje Manden, bij wie hij verwekte: Berendina Aleida Kymmell, geb. te Smilde 26 Febr. 1871;

4e Margaretha Johanna Kymmell, geb. te Peize 24 Aug. 1830, ongeh. aldaar overl. 31 Jan. 1880;

5e Roelina Kymmell, geb. te Peize 11 Sept. 1833, overl. te Assen 7 April 1866, geh. te Peize 18 Juni 1862 met Mr. Bernard Oosting, geb. te Assen 28 Dec. 1826, kantonrechter aldaar, zoon van Hendrik Jan en van Maria Hofstede; hij hertrouwde met Anna Habbyna Oosting;

6e Anna Kymmell, geb. te Peize 1 Oct. 1839.

 

Mr. Jan Wilmsonn Kymmell, tevoren genoemd, geb. op Oversinge 13 April 1761, bekleedde de posten van schultes van Roden en Roderwolde van 1791-1795 en van 1810-1823 eerst maire, toen schout, van 1807-1811 onder-inspecteur en later inspecteur der middelen in 't ressort Assen, van 1817-1823 lid der staten van Drenthe, en ontgon veel woeste gronden door bosch-cultuur. Hij bewoonde de havezate Mensinge te Roden en overleed aldaar 23 Sept. 1823. Hij huwde 8 Jan. 1795 met Alida Gezina Willinge, geb. te Gieten 29 Dec. 1766, overl. op Mensinge 21 Sept. 1840, zuster van Margaretha voornoemd.
Uit hunnen echt sproten vier kinderen:

1e Mr. Coenraad Wolter Ellents Kymmell, geb. te Roden 30 Nov. 1795, burgemeester aldaar, lid der prov. staten van Drenthe en ridder der orde van den Ned. Leeuw, ongeh. overl. op Mensinge 17 Oct. 1878;

2e Mr. Berend Kymmell, geb. te Roden 15 Nov. 1798, rijks-ontvanger aldaar, er ongeh. overl. op Mensinge 24 Maart 1863;

3e Mr. Jan Kymmell, die volgt;

4e Mr. Hendrik Jan Kymmell, geb. te Roden 10 Mei 1806, burgemeester van Beilen van 1830-1835, kapitein bij de Drentsche mobile schutterij, later burgemeester van Hoogeveen en lid der gedeputeerde staten van Drenthe, ridder der orde van den Nederl. Leeuw en versierd met het Metalen Kruis, overl. te Hoogeveen 23 Maart 1851, geh. aldaar 27 Jan. 1841 met Amia Paulina BŲttichius Meurs, geb. te Voorst 11 Nov. 1804, overl., te Hoogeveen 17 Dec. 1845, dochter van Jan Rudolf en van Margaretha Barbara van Doorninck (zie geslachtlijst van Doorninck).

Mr. Jan Kymmell, voornoemd, geb. te Roden 22 Maart 1802, controleur bij het kadaster en plaatsvervangend rechter te Leeuwarden, trok in 1830 uit als eerste luitenant der schutterij te Leeuwarden, was versierd met het Metalen Kruis en overleed te Utrecht 18 Nov. 1844. Hij huwde tweemaal: eerst te Bolsward 26 Juli 1834 met Catkarina Elisabelh Mulier, geb. te Rinsumageest 19 Febr. 1810, overl. te Leeuwarden 14 Juni 1838, dochter van Pieter en van Margaretha Haitsma, en daarna te Heerenveen 10 Nov. 1842 met Martha Kinnema van Bienema, geb. te Oudeschoot 21 Juli 1813, overl. te Leeuwarden 30 Dec. 1886, dochter van Fokke van Bienema en van Amelia Wiskje de Swart. Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren, uit het tweede huw. eene dochter:

1e Mr. Jan Wilmsonn Kymmell van Mensinge, geb. te Leeuwarden 4 Jan. 1836, geh. te Utrecht 12 Sept. 1861 met Jkvr. AdelaÔde Alberline van Rappard, geb. te Naarden 2 Maart 1833, dochter van ridder Johan Abraham Anne Christiaan en van Isabella Sophia van LŲben Sels, bij wie hij twee kinderen verwekte:
a. Coenraad Wolter Jan Kymmell, geb. te Utrecht 23 Nov. 1863, student aan de polytechnische school te Delft;

b. Christina Sophia Kymmell, geb. op den huize Velhorst te Laren (Gelderland) 16 Sept. 1868;

2e Mr. Pieter Dirk Kymmell, geb. te Leeuwarden 26 Nov. 1837, oud-wethouder aldaar;

3e Alida Gezina Kymmell, geb. te Leeuwarden 16 Aug. 1844, aldaar overl. 17 April 1849.

 

Hieronymus Wolter Kymmell, vroeger genoemd, ged. te Assen 8 Nov. 1716, kapitein-luitenant in het regiment van den kolonel van Echten, daarna kapitein in het regiment Oranje-Drenthe, werd in 1750 gepensioneerd en overleed omstreeks 1757. Hij huwde met Jkvr. Lucia Helena de Coninck, van Peize, dochter van Justus Zeino Abel baron de Coninck, heer van Peize en Mensinge, en van Barbara Elisabeth baronnes van Schratenbach. Uit hunnen echt werden vier kinderen geboren:

1e Barbara Elisabeth Kymmell, overl. omstreeks 1800, geh. met Willem Hiddingh, ged. te de Wijk omstreeks 1730, J. U. D., in 1769 schultus van de Wijk, Coekange, Pesse, Echten, Ansen en Hoogeveen, overl. in 1788, zoon van Willem en van Sophia Catharina Linthorst;

2e Christina Kymmell, ged. te Havelte 9 Jan. 1746, geh. met Wigbolt Gerhard van Aldringa, ged. te Wirdum 23 Febr. 1731 , heer van Wirdum met annexen, vroeger van Rusthoven, gecommitteerde ter prov. rekenkamer van Stad en lande, zoon van Wigbold en van Helena Canter en weduwnaar van Abelia Cloek 'tzum Berenklau;

3e Wolter Kymmell, die volgt;

4e Juliana Dorolhea Kymmell, geb. in 1752, ondertrouwd te Meppel 16 Nov. 1784 met Hermanmis van Ittersum, ged. te Zwolle 25 Dec. 1755, predikant, overl. te Kropswolde 6 Sept. 1826, zoon van Willem en van Johanna Keysers.

 

Wolter Kymmell, voornoemd, geb. te Annen 28 Sept. 1749, cornet bij de cavalerie, later schultes van Havelte, overleed aldaar 26 Febr. 1827. Hij huwde met Annigje Eisen, geb. te Havelte 14 Febr. 1754, aldaar overl. 7 Juni 1818, dochter van Koop en van Annegien Egberts. Zij waren de ouders van zes kinderen :

1e Hieronymus Wolter Kymmell, geb. te Havelte 14 Maart 1779, schout en burgemeester aldaar, er ongeh. overl. 17 Dec. 1824;

2e Koop Kymmell, geb. te Havelte 22 Dec. 1782, ongeh. aldaar overl. 10 Maart 1864;

3e Albert Kymmell, geb. te Havelte 5 Febr. 1786, aldaar overl. 10 Dec. 1863, geh. met Roelofje Willems of Lijzen, geb. te Havelte 8 Maart 1789, aldaar overl.

27 Nov. 1860, dochter van Hendrik en van Geertje Jans; zij verwekten twee dochters, waarvan een jong stierf:

Annegjen Kymmell, geb. te Havelte 7 Febr. 1828, geh. met Wolter Vedder, geb. te Havelte 27 April 1822, lid van den raad aldaar, zoon van Jan en van Annigjen Eisen;

4e Willem Frederik Kymmell, geb. te Havelte 21 Febr. 1789, burgemeester en secretaris zijner geboorteplaats en lid der provinciale staten van Drenthe, ongeh overl. te Havelte 24 Juni 1863;

5e Annetje Kymmell, geb. te Havelte 18 Aug. 1792, ongeh. aldaar overl. 18 Juni 1853;

6e Lucia Helena Kymmell, geb. te Havelte 14 Juli 1799, aldaar ongeh. overl. 6 Maart 1883.

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Blz 192-195, PLAAT 49.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890.
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-ís Gravenhage 17.05.1931).

 

Publicaties:

Nederland's Patriciaat, 38e jaargang, 1952, blz.193 en 383.

 

B = Burgerlijk wapen

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.