WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

KRONENBERG

 

 

 

 

wp-kronrnberg-300

 


Beschrijving
:

Schild: In zilver een geopende, rode burcht met zwart verlichte vensters.

Helm: Aanziende traliehelm met helmkroon (bron 1).

Helmteken: De burcht van het schild tussen een vlucht van zilver en rood (bron 2).

Dekkleed: Rood, gevoerd van zilver.

 

 

KRONENBERG Plaat nr 49

 

Dit geslacht komt reeds vroegtijdig te Deventer voor ') en schijnt van Duitschen oorsprong te zijn.

De stamvader was Henrick Croenenborch, geh. met Stijntje Gerrits.
Hun zoon: Henrick Croonenbergh, ged. te Deventer 16 Jan. 1659, huwde tweemaal: eerst te Dalfsen in 1686 met Reyntijn Roelofs en daarna vermoedelijk met Aleida Smits.
Uit het eerste huw. sproten voort:
1e Roelef Croonenbergh, ged. te Dalfsen 26 Dec. 1686, geh. met Everarda Verrijken, uit welk huw. te Dalfsen twee zoons geboren werden;
2e Hendrick Croonenbergh, ged. te Dalfsen 16 April 1688, geh. met Geertruyt Meervoort, bij wie hij een zoon verwekte.
Uit het tweede huwelijk werden twee kinderen geboren:
3e Berent Jan Croonenbergh, die
volgt;
4e Judith Croonenbergh, ged. te Dalfsen 30 Oct. 1703.

 

Berent Jan Croonenbergh, zoo even genoemd, geb. te Dalfsen 6 Dec. 1701, overleed aldaar in 1753. Hij huwde 15 Maart 1728 met Anna Catharina van Coesvelt, ged. te Goor 1 Jan. 1703, overl. te Deventer 23 Jan. 1780, dochter van Henrick en van Johanna Stroynk.
Uit hunnen echt werden o. a. geboren:
1e Johanna Kronenberg, ged. te Dalfsen 20 Febr. 1729, geh.: eerst met Hendricus Gerhardus Jalink, woonachtig te Deventer, en daarna te Deventer in Sept. 1783 met Johannes Brinkhuis, burgervaandrig aldaar, weduwnaar van Cecilia Hermina Scheers;
2e Hendrik Kronenberg, die
volgt.

 

Hendrik Kronenberg, pas genoemd, ged. te Dalfsen 2 Nov. 1732, procureur, overleed te Dalfsen 18 Maart 1804. Hij huwde te Tubbergen 16 Dec. 1766 met Aleyda Margaretha Dull, ged. te Almelo 31 Juli 1735, overl. te Deventer 12 Aug. 1807, dochter van Mr. Andreas Joan en van Gesina de Vries.
Zij waren de ouders van zeven kinderen, waarvan drie jong stierven:
1e Andreas Joan Kronenberg, die
volgt;
2e Mr. Barend Jan Kronenberg, geb. te Dalfsen 26 Nov. 1772, procureur-generaal bij het prov. gerechtshof in Overijssel, daarna officier van justitie bij de arr.-rechtbank te Deventer en later aldaar advocaat en notaris, er overl. 20 Oct. 1830, geh. te Deventer 30 Jan. 1803 met Anna Mechteld Weerts, geb. aldaar 23 April 1778, er overl. 27 Maart 1832, dochter van Joan en van Diderica ten Brink;
uit hunnen echt sproten vier kinderen:
a. Mr. Hendrik Jan Kronenberg, geb. te Deventer 8 Nov. 1803, advocaat en procureur, daarna notaris te Deventer;
b. Mr. Arnold Frans Kronenberg, geb. te Deventer 21 Oct. 1804, advocaat en procureur, daarna rechter in de arr.-rechtbank te Deventer, aldaar overl. 3 Juli 1858;
c. Diderica Kronenberg, geb. te Deventer 14 Aug. 1807, aldaar overl. 18 Oct. 1825;
d. Aleida Margaretha Kronenberg, geb. te Deventer 7 Oct. 1808, aldaar overl. 2 Febr. 1871;
3e Reinier Kronenberg, die
mede volgt;
4e Mr. Henricus Gerhardus Kronenberg, die daarna volgt.

 

Andreas Joan Kronenberg, voornoemd, ged. te Dalfsen ró Juli 1769, eerst predikant te Gorssel, sedert 1800 predikant bij de Waalsche gemeente te Arnhem, overleed aldaar 10 Jan. 1833. Hij ondertrouwde te Ede 15 Nov. 1795 met Isabella Maria Ammon, geb. te Harderwijk 28 Mei 1769, overl. te Arnhem 24 Maart 1850, dochter van Mr. Everhardus Johannes en van Fenna Henrietta Pannekoek.
Uit hunnen echt sproten voort:
1e Fenne Henriette Kronenberg, geb. te Arnhem 3 Febr. 1802, ongeh. overl. 17 Nov. 1877;
2e Mr. Henri Jean Kronenberg, die
volgt;
3e Adelaïde Marguérite Kronenberg, geb. te Arnhem 6 Mei 1806, aldaar ongeh. overl. 1 Febr. 1882;
4e Jean Frédéric Chrétien Kronenberg, geb. te Arnhem 12 Juli 1810, van 1834-1876 predikant bij de Waalsche gemeente te Arnhem.

 

Mr. Henri Jean Kronenberg, zoo even genoemd, geb. te Arnhem 27 Febr. 1804, procureur, lid van den raad en wethouder van Arnhem, huwde aldaar 2 Mei 1844 met Theodora Susanna toe Water, geb. te Zutphen 14 Dec. 1818, overl. te Arnhem 31 Aug. 1871, dochter van Mr. Herman Albert en van Jacoba Catharina Gijsbertina Mulier.
Hunne kinderen zijn, behalve vier die jong stierven:
1e Mr. André Jean Kronenberg, geb. te Arnhem 11 Aug. 1845, secretaris dier gemeente en plaatsvervangend rechter;
2e Herman Albert Kronenberg, geb. te Arnhem 17 Oct. 1848, fabrikant te Helmond;
3e Isabelle Marie Kronenberg, geb. te Arnhem 13 April 1854;
4e Mr. Louis Charles Kronenberg, geb. te Arnhem 3 Nov. 1857, advocaat en procureur te Haarlem.

 

Reinier Kronenberg, tevoren genoemd, geb. te Dalfsen 6 Febr. 1775, woonde te Deventer en overleed aldaar 19 Nov. 1846. Hij huwde te Groningen 14 Oct. 1807 met Elechijn Mees, geb. te Leermens 14 Nov. 1780, overl. te Deventer 22 Jan. 1819, dochter van Menso Alting Mees en van Fenna van Eerde.
Uit hunnen echt werden geboren:
1e Aleida Margaretha Kronenberg, geb. te Deventer 27 Dec. 1808, aldaar ongeh. overl. 22 April 1829;
2e Fenna Catharina Kronenberg, geb. te Deventer 1 Juli 1810;
3e Hendrik Menso Kronenberg, geb. te Deventer 21 Juni 1812, aldaar overl. 24 Mei 1822;
4e Mr. Menso Alting Kronenberg, geb. te Deventer 17 Sept., kantonrechter te Goor, daarna te Deventer, aldaar overl. 28 Oct. 1882, geh. te Leeuwarden 15 Maart 1860 met Arnoldina Huberta Chernac Slichtenbree, geb. te Deventer 9 Jan. 1825, dochter van Ladus Laudus en van Susanna Elisabeth van Berchuys;
uit hunnen echt werden geboren:
a. Susanna Elisabeth Kronenberg, geb. te Deventer 7 Maart 1861 , overl. te Leeuwarden 19 Juni 1886;
b. Helena Kronenberg, geb. te Deventer 24 Nov. 1862;
5e Willem Frederik Kronenberg, geb. te Deventer 17 Nov. 1816, directeur der koninkl. Deventer tapijtfabriek en ridder der orde van den Nederl. Leeuw;
6e Mr. Jan Reinier Kronenberg, geb. te Deventer 4 Jan 1819, eerst advocaat te Deventer, daarna secretaris en fiscaal bij de omgaande rechtbank in de Soerabayasche afdeeling op Java, later lid van den raad van justitie te Samarang, ongeh. overl. 31 Oct. 1847 aan boord van het schip „
Menado" op de reede van Pekalongan, alwaar zijn lijk ter aarde besteld is.

 

Mr. Henricus Gerhardus Kronenberg, tevoren genoemd, geb. te Dalfsen 10 Mei 1781, advocaat, daarna notaris te Deventer, overleed aldaar 7 Aug. 1819. Hij huwde te Deventer 23 April 1809 met Hester Geertruid Budde, geb. aldaar 28 Nov. 1786, er overl. 15 Febr. 1879, dochter van Henric en van Gezina Margaretha Grim.
Zij waren de ouders van:
1e Mr. Hendrik Kronenberg, die
volgt;
2e Bernard Winold Filip Kronenberg, geb. te Deventer 15 Juli 1813, predikant te Oldenzaal;
3e Aleida Margaretha Kronenberg, geb. te Deventer 18 Sept. 1815, geh. aldaar 22 Aug. 1839 met Mr. Hendrik Willem Jordens, geb. te Deventer 23 Aug. 1807, advocaat en procureur aldaar, er overl. 9 Febr. 1881 (zie geslachtlijst Jordens);
4e Mr. Gerhard Joan Kronenberg, geb. te Deventer 11 Nov. 1816, advocaat aldaar;
5e Mr. Andreas Joan Kronenberg, die mede volgt.

 

Mr. Hendrik Kronenberg, voornoemd, geb. te Deventer 5 Mei 1811, raadsheer in het prov. gerechtshof van Overijssel en schoolopziener, overl. te Zwolle 28 Juni 1850. Hij huwde te Deventer 7 Oct. 1841 met Maria Elisabeth Duymaer van Twist, geb. aldaar 20 Febr. 1811, er overl. 15 April 1883, dochter van Mr. Albertus Jacob en van Judith van Loghem.
Uit hunnen echt sproten drie kinderen:
1e Mr. Hendrik Gerhard Kronenberg, geb. te Vollenhove 19 Oct. 1845, advocaat en procureur te Deventer, geh. aldaar 12 Oct. 1876 met Wilhelmine Gerhardine Putman Cramer, geb. te Zutphen 23 Sept. 1851, dochter van Mr. Willem Jan Carel en van Gerhardine Jordens;
uit hun huwelijk werden geboren:
a. Hendrik Kronenberg en
b. Jeanne Esther Kronenberg, tweelingen, geb. te Deventer 21 Juni 1878;
c. Maria Elisabeth Kronenberg, geb. te Deventer 12 Juli 1881;
2e Dr. Albertus Jacob Kronenberg, geb. te Vollenhove 28 Maart 1847, leeraar aan het gymnasium te Deventer, geh. aldaar 4 Aug. 1880 met Anna Maria Catharina Jordens, geb. te Deventer 25 Febr. 1856, dochter van Mr. Gerhard Eisso en van Sophie Marie Catharine Jarman;
hunne kinderen zijn:
a. Sophie Marie Catharine Kronenberg, geb. te Deventer 4 Sept. 1881 ;
b. Gerhard Eisso Kronenberg, geb. te Deventer 31 Jan. 1884;
c. Hendrik Gerhard Kronenberg, geb. te Deventer 15 Juni 1886;
3e Hester Geertruid Kronenberg, geb. te Zwolle 24 Dec. 1848, geh. te Deventer 17 Aug. 1871 met Mr. Joan Philip Ver Loren, geb. te Dalfsen 31 Aug. 1840, rechter in de arr.-rechtbank te Zutphen, zoon van Dr. Reep en van Elize Henriette Adelaïde de la Fontaine Schluiter.

 

Mr. Andreas Joan Kronenberg, voornoemd, geb. te Deventer 3 Oct. 1818, commissaris van politie en ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht aldaar, overleed er 23 Maart 1863. Hij huwde te Deventer 16 Juni 1853 met Wendilia Elisabeth Houck, geb. te Deventer 24 Oct. 1827, dochter van Mr. Maurits Ernest en van Johanna Dorothea Friderica Hagedoorn.
Hunne kinderen zijn:
1e Hendrik Gerhard Kronenberg, geb. te Deventer 3 Juni 1854, med. doctor en arts aldaar, daarna te Zaandam, geh. te Pietersbierum 30 Juni 1882 met Maria Eremina Lammerts van Bueren, geb. te Landsmeer 21 Juni 1862, dochter van Pieter Adrianus en van Mayke Adriana Vermeys;
uit hunnen echt werden o. a. geboren:
a. Wendilia Elisabeth Kronenberg, geb. te Deventer 1 Mei 1883;
b. Mayke Adriana Kronenberg, geb. te Zaandam in Juli 1886;
2e Mr. Maurits Ernst Kronenberg, geb. te Deventer 26 Juli 1855, advocaat en procureur aldaar, daarna secretaris dier gemeente, geh. te Beek bij Nijmegen 12 Mei 1886 met Catharina Christina van der Goes, geb. 28 Sept. 1862, dochter van Franc Willem en van Alberttine Isaa van Loghem;
3e Mr. Bernard Winold Filip Kronenberg, geb. te Deventer 30 Sept. 1858, substituut griffier bij de arr.-rechtbank te Rotterdam;
4e Augustus Johannes Kronenberg, geb. te Deventer 3 Mei 1862, doctorandus in de klassieke letteren.

 

NOTEN

1) In de archieven te Deventer worden nog de volgende personen vermeld, die ongetwijfeld tot dit geslacht behooren: Wyllem Cronenbarch, geh. met Triena Benders; hun zoon Willem, werd ged. 3 Maart 1644; Lijsebeth Kronenberg, huwde vóór 1690 met Willem Haemmaker; Catharina Croonberghs of Kroneburg, geh. 14 Aug. 1658 met Johan Heiling, uit Dortmund. Andries Croonenberch, Cronenburch of Kronberch, huwde 10 April 1627 met Elsken Volmers, Gerritsdochter, en had twee zonen:
1e Lutfert, ged. in 1628, en
2e Jan, ged. in 1630. Hij kwam uit Elberfeld en werd in 1627 burger van Deventer; toch wordt reeds in 1601, dus vóór zijne komst aldaar gewag gemaakt van een Cronenbergs- of Cronenborghsgang en komt in 1539 eene Mechtelt Kronenberg voor, in 1558 Berent Cronenborch en in 1584 Herman Kronenberch.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

Bronnen:

1: A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën met genealogische en heraldische aantekeningen, pl. 49.

2: Nederland's Patriciaat, 37e jaargang, 1951, blz. 124.

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker