WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

Wapenschilden De CASEMBROOT

 

Zie ook Familiewapen De Casembroot

 

 

Jan de Casembroot

 

 

wpschild-Jan-de-Casembroot-130

 

Wapen: In blauw een hoge gouden keper, beladen met drie rode rozen, en vergezeld van drie gouden korenhalmen.

 

 

Wapenvoerder:

 

Jan de Casembroot, geboren --,  zoon van Leonard Casembroot en Maria Reyvaert overleden te Vilvoorde 14 september 1568. Heer van Backerzeele, Zellick, Cobbegem, Berchum en Fenain. Raad en geheimschrijver van Lamoraal, Graaf van Egmond, tijdens diens stadhouderschap van Vlaanderen. Nam deel aan het Verbond der Edelen en werd 2 Juni 1568 op last van Alva te Vilvoorden veroordeeld.

 

Bronnen:

 

Bron 1:
WAPENBOEK van den NEDERLANDSCHEN ADEL, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door J.B. Rietstap. Te Groningen bij J.B. Wolters 1883. Deel 1, blz 65-66
Bron 2:
Het wapenschild en tekst zijn uit het deel "Historische Geslachten" van de albums "Nederlandse Gemeentewapens" voor koffie-HAG-zegels. Uitgegeven door Koffie HAG Maatschappij, Amsterdam 1924.

 

 

 

Leonard de Casembroot

 

 

wpschild-Leonard-de-Casembroot-80

 

Wapen: In blauw een lage gouden keper, beladen met drie rode rozen, goud geknopt, en vergezeld van drie gouden korenhalmen.

 

 

Wapenvoerder:

 

Leonard de Casembroot, gedoopt te Breda op 24 oktober 1772, militair intendant der eerste klasse, overleden te Breda op 6 augustus 1832.
Bij K.B. van 15 april 1815, nr. 17, verheven in de Nederlandse adel. 1

 

Bronnen:

 

Bron 1:
CBC, Nederland's Adelsboek, jrg. 81, 1990-1991, blz. 79.
Bron 2:
CBG, De Nederlandse Adel, 1989, blz. 66.
Bron 3
:
CBG, Wapenboek van den Nederlandschen Adel, door J.B. Rietstap, pl. 16.

 

 

 

Samuel Otto de Casembroot

 

 

wpschild-Samuel-Otto-de-Casembroot-130

 

Wapen: in blauw een lage gouden keper, beladen met drie rode vijfbladen, goud geknopt, en vergezeld van drie gouden korenhalmen.

 

 

Wapenvoerder:

 

Samuel Otto de Casembroot, geboren te Breda op 1 februari 1776, overleden te Sint Maartensdijk op 8 januari 1839.
Bij K.B. van 17 okt. 1838, nr. 94, verheven in de Nederlandse adel. 1

 

Bronnen:

 

Bron 1:
CBG, Nederland's Adelsboek, jrg. 81, 1990-1991, blz. 88.
Bron 2:
CBG, De Nederlandse Adel, 1989, blz. 66.

 

 

 

François de Casembroot

 

 

wpschild-Francois-de-Casembroot-130

 

Wapen: In blauw een hoge gouden keper, beladen met drie rode rozen, goud geknopt, en vergezeld van drie gouden korenhalmen.

 

 

Wapenvoerder:

 

François de Casembroot, geboren te Luik op 26 juli 1817, overleden te 's-Gravenhage op 14 april 1895.
Bij K.B. van 17 okt. 1838, nr. 94, verheven in de Nederlandse adel. 1

 

Bronnen:

 

Bron 1:
CBG, Nederland's Adelsboek, jrg. 81, 1990-1991, blz. 84.
Bron 2:
CBG, De Nederlandse Adel, 1989, blz. 66.

 

 

Zie ook Familiewapen De Casembroot

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker