Jacoba Barbara Maria van ECK

JBMvEck-400
1836

 


Jacoba Barbara Maria van ECK
geb ’s Gravenhage 04.01.1786
vader: Lambert Engelbert van Eck
moeder: Charlotte
Amélie Vockestaert
ber
overl Tiel 06.11.1875
tr Rijswijk 23.09.1806
Cornelis Christiaan van LIDTH de JEUDE
geb Tiel 31.08.1777
ber
advocaat te Tiel, schepen, raad, Maire van Tiel (1808-1811), later burgemeester (1813-1853); luitenant-kolonelcommandant 7e bat. landstorm, lid Grote Vergadering van Notabelen, lid van provinciale Staten van Gelderland, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, heemraad Tiel en Zandwijk, gecommitteerde Zandwijkse polder, dijkgraaf Nederbetuwe.
overl Tiel 15.06.1858

Zie ook gezin Van Lidth de Jeude - Van Eck

 

- Pasteltekening 48 x 38 cm -
- vervaardigd Tiel 1836 -
Portret
ten halve lijve, en trois quart.
- sign.dat. l.o. B Kunst 1836 -
- eigenaar: douairière baron Lewe van Aduard – geb jkvr. Van Lidth de Jeude te Tiel -
- fotograaf: P. Boonstra, Groningen -

 

 

 

- Genealogie van Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude
-
Berend Wierts Kunst

 

Bronnen:

Werkboekje, 1836, Tiel, Burgem. Van Lid de Jeude en Vrouw en Dochter
- bron 1, blz 47, 1836, Tiel, “Burgem. Van Lid de Jeude en Vrouw en Dochter”, blz 73.
-
Genlias

Voor reacties