Ouders

IX

a

gezin

Mr. Johan Richard van LIDT de JEUDE *
geb
Tiel 02.04.1754
vader: Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude
moeder:
Sara Helmichlia van Winsheym
ber
advocaat te Tiel, heemraad Lingestoel, secretaris, schepen en raad van Tiel, burgerhopman te Tiel, lid Comité tot de Alg. Zaken van het Bondgenootschap te lande, auditeur-militair te velde.
overl
Munster, Westfalen 29.05.1803
tr
Drumpt 29.04.1777
(scheiding van tafel en bed uitgespr. Hof van Gelderland 24 juli 1782)
gesch Drumpt 09.05.1782

Margaretha Lambertha van ECK
geb
Tiel 18.05.1751
vader: Otto van Eck
moeder:
Cornelia Maria van den Steen
ber
overl Tiel 27.07.1811 

Gezin Van LIDTH de JEUDE – Van ECK

Het gezin woonde te Tiel

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

X

a

Cornelis Christiaan van LIDTH de JEUDE
geb Tiel 31.08.1777
ber
advocaat te Tiel, schepen, raad, Maire van Tiel (1808-1811), later burgemeester (1813-1853); luitenant-kolonelcommandant 7e bat. landstorm, lid Grote Vergadering van Notabelen, lid van provinciale Staten van Gelderland, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, heemraad Tiel en Zandwijk, gecommitteerde Zandwijkse polder, dijkgraaf Nederbetuwe.
overl Tiel 15.06.1858
tr Rijswijk 23.09.1806
Jacoba Barbara Maria van ECK
geb ’s Gravenhage 04.01.1786
vader: Lambert Engelbert van Eck
moeder: Charlotte
Amélie Vockestaert
ber
overl Tiel 06.11.1875

gezin

1836

 

- Genealogie van Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude
-
Berend Wierts Kunst

 

 

Johan Richard van Lidt de Jeude verwekte bij Cornelia Margrieta Blancken
ged Amersfoort 09.12.1764
vader: Adolph Blancken
moeder: Johanna Maria Verheyden
ber
overl Tiel 07.11.1831,
behalve 1 jonggestorven dochter:

a. Louis Joseph van Lidth de Jeude
geb Blandecque (bg St.-Omar, Pas-de-Calais) ca 1790
ber bakker te Olfen (Westfalen)
overl Olfen 04.12.1846
tr Olfen 06.05.1820
Maria Anna ALDENDORF
geb Olfen ca 1780
vader: Heinrich Aldendorf
moeder: Nn
overl tussen 1846 en 1855, dr. van en N.N.
Uit dit huwelijk een in 1866 nog bloeiende tak in Duitsland.

b. Cornelia Johanna van Lidth de Jeude
geb Blandecque 15.03.1795
ber
overl Gouda 25.08.1881
tr Tiel 07.11.1812
Johan Gerard van RAVESTEYN
geb Rotterdam 03.12.1787
vader: Mr. Adrianus Justinus Ravesteyn
moeder: Machtilda Slop
ber steenbakker, later rijksontvanger
overl Gouda 12.06.1884

Johan Richard van Lidt de Jeude verwekte bij Harmina Elisabeth Josèphe
geb 1778-‘79
vader: Adolph Carlo Josèphe
moeder: Maria Soet
ber
overl Amsterdam 10.08.1803:

c. Carolina Johanna Josèphe van Lidth de Jeude
ged Münster, Westfalen 14.09.1802
overl Amsterdam 10.07.1843
tr Amsterdam 23.06.1826
Christiaan Cornelis van der VEN
geb Heiloo 09.02.1798
vader: Ds. Cornelis van der Ven
moeder: Christina Cornelia van Seldam
ber apotheker, later aanspreker en ziekenoppassermajoor
overl Helder 28.07.1852

Bron: Nederlands Patriciaat, 1973 blz 152-193

 

 

 

Bronnen

- Genlias
-
http://www.parlement.com/9291000/biof/00812

Voor reacties