Ouders

X

a

gezin

1836Cornelis Christiaan van LIDTH de JEUDE
geb Tiel 31.08.1777
ber
advocaat te Tiel, schepen, raad, Maire van Tiel (1808-1811), later burgemeester (1813-1853); luitenant-kolonelcommandant 7e bat. landstorm, lid Grote Vergadering van Notabelen, lid van provinciale Staten van Gelderland, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, heemraad Tiel en Zandwijk, gecommitteerde Zandwijkse polder, dijkgraaf Nederbetuwe.
overl Tiel 15.06.1858
tr Rijswijk 23.09.1806
Jacoba Barbara Maria van ECK
geb ’s Gravenhage 04.01.1786
vader: Lambert Engelbert van Eck
moeder: Charlotte
Amélie Vockestaert
ber
overl Tiel 06.11.18751836

 

Gezin Van LIDTH de JEUDE – Van ECK

Het gezin woonde te Rijswijk, te Tiel

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

XI

a

Johan Lambert van LIDTH de JEUDE
geb
Rijswijk 17.09.1807 huize De Ruit
ber vrijw. Utrechts jager, 2e luitenant mobiele schutterij, rechter te Tiel, buitengewoon heemraad Tielerwaard
overl Zandwijk 07.01.1849

tr 1
Tiel 19.04.1838 akte nr 8
Willemina Clementia Jacoba de ROO
geb
Tiel 24.10.1814
vader: Mr. Joannes de Roo (ber notaris, raadslid)
moeder:
Wilhelmina Hendrika Elizabeth Taaij
ber
overl Tiel
18.07.1842
tr 2
Tiel 01.04.1848 akte nr 13
Johanna Maria GORDON
geb
Arnhem 15.06.1821
vader: Frederik Wilhelm Gordon
moeder:
Margaretha barones van Eck
ber
overl
Arnhem 08.05.1888
Johanna Maria Gordon huwde later Tiel 19.11.1856 haar zwager Jhr. David Frédéric Reuchlin, weduwnaar van Charlotte Amélie van Lidth de Jeude.

gezin 1
gezin 2

1836

XI

b

Charlotte Amélie van LIDTH de JEUDE
geb
Rijswijk huize De Ruit 17.09.1809
ber
overl Tiel 01.02.1838
tr
Tiel 27.10.1836 akte nr 21
Jhr. David Frédéric REUCHLIN *
geb
Rotterdam 11.01.1802
vader: Jean François Charles Reuchlin
moeder:
Catharina Borsje
ber eigenaar katoenspinnerij te Tiel, administrateur Nederl. Mij. van Brandverzekering Tiel, lid ridderschap van Gelderland.
overl
Arnhem 12.06.1887


1836

XI

c

Theodoor Hendrik  van LIDTH de JEUDE
(namen Hendrik Theodoor omgezet bij vonnis rechtbank van 1e aanleg Tiel 30.12.1831)
geb
Tiel 19.01.1813
ber
jur. student te Utrecht
overl
Tiel 10.12.1837

 

XI

d

Jacoba Hester Henriette van LIDTH de JEUDE
geb
Tiel 03.09.1814
ber
overl
Tiel 14.05.1838

 

XI

e

Otto Cornelis Adriaan van LIDTH de JEUDE
geb
Tiel 23.12.1819
ber
lid gemeenteraad en wethouder van Tiel, poldermeester van Zandwijk, kapitein-commandant dienstdoende schutterij te Tiel, hoofdingeland van Nederbetuwe.
overl Tiel 26.10.1863
tr
Arnhem 06.06.1850 akte nr 102
Charlotte
Amélie van ECK
geb
´s Gravenhage 04.11.1828
vader: Lambert Johan Arend van Eck (ber rechter)
moeder:
Hendrieka Johanna le Jeune
ber
overl
Tiel 31.01.1911

gezin

Bronnen

- Genealogie van Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude
- Berend Wierts Kunst

-
Genlias
-
http://www.parlement.com/9291000/biof/00812

 

Jhr. David Frédéric REUCHLIN
geb
Rotterdam 11.01.1802
vader: Jean François Charles Reuchlin
moeder:
Catharina Borsje
ber eigenaar katoenspinnerij te Tiel, administrateur Nederl. Mij. van Brandverzekering Tiel, lid ridderschap van Gelderland.
overl
Arnhem 12.06.1887
tr 1 Tiel 27.10.1836
akte nr 21
Charlotte Amélie van LIDTH de JEUDE
geb
Rijswijk 17.09.1809
ber
overl Tiel 01.02.1838
tr 2
Tiel 19.11.1856 akte nr 52
Johanna Maria GORDON
geb
Arnhem 15.06.1821
vader: Frederik Wilhelm Gordon
moeder:
Margaretha barones van Eck
ber
overl
Arnhem 08.05.1888
weduwe van Johan Lambert van Lidth de Jeude

 

Voor reacties