Pourtraitschilder

Genealogie van Symentje TACONIS

 

 


Genealogie
van
SHTaconis-80
1828
Symentje Taconis

Inhoud
Voornamen
Gezinnen
Meer

verwijzingen

Voor reacties

 

 

Voornamen Taconis

 

Aaldertiena
Age
Albertina
Albertina
Albert IJme Marie
Antje
Atze
Baukje Hendriks
Berber
Berber Krijns
Bouwe
Bouwe Symons
Elisabeth Freerks
Elizabeth
Evert
Evert
Freerk
Freerk Symons
Foekje
Foppe
Geert
Henderika Anskje
Hendrik
Hendrik
Hendrik Szn
Hendrik
Hendrik Wijnouts
Hendrik Wijnouts
Henriette Bouwina
Henriette Martina Froukje
Hessel
Hiltje
Hiltje
Hiltje
Hylkje
Jacoba Johanna
Jacoba Wijnouts
Jan
Jan Gelinde
Janneke
Janneke Antoinetta

Janneke Jeltje Jisseline
Jeltje
Jeltje Wijnouts
Johannes Hendrikus
Johannes Hendrikus
Johannes Hendrikus
Johannes Hendrikus
Krijn
Krijn Sipkes
Krijn Wybrens
Maike Simons
Maria Johanna
Maria Johanna
Namkje
Namkje
Namkje
Namkje Krijns
Namkje Simons
Obbe
Pieter Cornelis
Pieter Krijns
Pieter Wijnouts
Romkje
Romkje
Ruurd
Siemen
Siementje
Siementje
Simentje
Simon Freerks
Simon Hendrik
Simon Hendrik
Simon Hendriks
Simon Thijsses
Sipke Thijsses
Sipke
Sipke
Sipke
Sipke
Sipke
Sipke
Sipke Krijns

Sipkje
Sjoukje Margaretha
Symentje
Symentje
Symentje
Symentje Hendriks
Symon
Sytze
Sytze Atze
Sytze Atze Wijnouts
Taco
Taeke
Tetje Krijns
Teye
Thalea Gebina
Thijs
Thijs Krijns
Thijs Simons
Tjepke
Tjepke
Tjepke
Tjepke Simon Hendrik
Tjepke Simons
Trijntje
Trijntje
Trijntje
Trijntje Krijns
Wabiena
Wijnhout
Wijnhout
Wijnold Simon
Wijnout Hendrik
Wijnout Hendrik
Wijnout Hendrik
Wijnhout Hendriks
Wimke Sipkes
Wyberen
Wybren
Wybren
Wybren Krijns
Wybren Krijns
Yde Simons

 

 

 

 


WAZAMAR
sinds 1995