Ouders

I

 

gezin

Petrus Horreus (Horeus) FEENSTRA
geb
Groningen 1789
vader:
moeder:

ber
medisch student te Groningen
overl Achtkarspelen 24.01.1857
aangiftedatum 24 januari 1857, blad nr 3
otr
Franeker 24.12.1807 DTB nr: 252, 1795-1812
tr
Herbayum 03.01.1808
Treg. Hervormde gemeente Herbaijum, 1808
DTB nr: 277, 1772-1811

Sijtske (
Sytske, Zijtske, Zytske) MULDER
geb
Franeker
vader:
moeder:

ber
overl voor 1857 

Gezin FEENSTRA - MULDER

Het gezin woonde te Franeker

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

II

a

Berbara FEENSTRA
geb Franeker 05.04.1808
ged
Franeker 27.04.1808
ber
overl Leeuwarden 03.06.1884
aangiftedatum 5 juni 1884 akte nr 273
tr 1
Tietjerksteradeel 02.03.1843, akte nr. 4
Auke Luitzen ZWITTING
geb
Ureterp 24.07.1813
aangiftedatum 26 juli 1813 akte nr B 17
ber kapitein ter zee
aan boord van de Harlinger tjalk “Petrus Horreüs
overl op zee 20.10.1863
tr 2 Dantumadeel 12.05.1870
akte nr 22
Douwe Durks HELLINGA
geb
Birdaard 1807
vader: Durk Douwes Hellinga
moeder:
Lieuwkje Sybrens Douma
ber slager
overl


1853

II

b

Sjoerd Peterus FEENSTRA
geb
1811
ber
overl Dantumadeel 17.01.1882
aangiftedatum 18 januari 1882, akte nr 9

 

II

c

Titia FEENSTRA
geb
Utingeradeel (Mairie Oldeboorn) 25.02.1813
aangiftedatum 27 februari 1813, blad nr. 4
ber
overl

 

 

- Genealogie van Auke Luitzen Swieting
-
Berend Wierts Kunst

 

Berbera Veenstra trouwde met Auke Luitzen Swieting, kapitein ter zee uit Harlingen. Na de verdrinking van haar man en zonen in 1863, hertrouwde zij op 12 mei 1870 met Douwe Hellinga, slager uit Burdaard.
De op de achterkant van het portret vermelde naam is niet correct gespeld. Dat blijkt uit het geboorteregister van Franeker: op 27 april 1808 is gedoopt Berbara, dochter van Petrus Horreus Feenstra (niet Veenstra) en Zijtske Mulder. Ze is geboren op 5 april 1808. Haar trouwakte ondertekende ze ook met B. Feenstra (met een F).

In het werkregister van Berend Kunst (1794-1881) worden de geportretteerden genoemd: '1853 - Zwiterink en vrouw'.

Literatuur:

- dr. E.J. Smits en drs. P.J. Huizinga, Berend Kust - een reizend portretschilder (1794-1881) (Groningen, 1974) p. 59
- Leeuwarder Courant 5 sep. 1856.
- Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1980, p. 18

 

Bronnen

- Tresoar
-
Genlias

Voor reacties