Ouders

XII

e

gezin 1
gezin 2
JLKikkert-80

Johannes Ludovicus KIKKERT *
geb
Texel 17.01.1810
ber officier tiendaagse veldtocht (augustus 1831), notaris, Tweede Luitenant mobiele Schutterij (1836), wethouder, griffier van het kantongerecht, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, vice-consul van BelgiŽ en consul van SardiniŽ
overl Maarssen 19.02.1878
tr 1 Amsterdam 03.11.1836 akte nr reg.5;fol.59v
Maria Adriana Judith CONINCK WESTENBURG
geb
Amsterdam 1818
vader: Herman Coninck Westenberg
moeder:
Cornelia Elisabeth van Elst
ber
overl
tr 2
Purmerend 01.08.1861 akte nr 22
Elisabeth Margaretha BOOM
geb
Beemster 1839
vader: Cornelis Boom (ber notaris)
moeder:
Elisabeth Maria Houtkoop
ber
overl 

Gezin KIKKERT - BOOM

Het gezin woonde te

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

XIII

a

Cornelis Theodoor KIKKERT
geb
1862
overl 1865

 

XIII

b

Johanna Elisabeth Maria KIKKERT
geb
1864
overl

 

XIII

d

Hendrina Maria Hillegonda KIKKERT
geb
1866
overl

 

 

- Genealogie van Adrianus Kikkert
-
Berend Wierts Kunst

 

Kikkert, Johannes Ludovicus

Belangrijk persoon uit de 19e eeuw. Kikkert werd geboren op Texel op 17 januari 1810 en overleed in Maarssen op 19 februari 1878. Hij nam als officier deel aan de Tiendaagse Veldtocht tegen BelgiŽ in augustus 1831.

 

kikkert-1

Portret van
Johannes Ludovicus Kikkert.

Metalen Kruis 1830 - 1831

 

metalenkruis-b

metalenkruis-vbrons metalenkruis-a

Later was hij notaris, wethouder, griffier van het kantongerecht, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, vice-consul van BelgiŽ en consul van SardiniŽ. Hij schreef de zeer bekend geworden brochure 'Kust in gevaar'. In 1863 gaf hij een oude landkaart van Texel opnieuw uit en noteerde daarop alle scheepsstrandingen tussen 1848 en 1860. Hij beijverde zich voor de veiligheid bij het bevaren van de Eierlandse Gronden. Door zijn inspanningen kwam de realisering van de Cocksdorper vuurtoren tot stand. Hij ontstak het licht op 1 november 1864. Kikkert investeerde in onroerend goed en had aandelen in de Eierlandse en Prins Hendrikpolder. Ook was hij zeer betrokken bij de veerdienst over het Marsdiep. In 1852 sloot hij zich aan bij de Amsterdamse Stoombootmaatschappij, een van de voorlopers van de Teso. Hij was een liefhebber van een borrel, maar sloot zich in 1847 aan bij het 'Afschaffersgenootschap' van dominee Huizinga, een erkend drankbestrijder uit die tijd. Kikkert hield residentie in het Schoutenhuis op de Vismarkt. Kikkert leeft nog voort in de Kikkertstraat in De Cocksdorp, die naar hem is genoemd. Deze straat, de hoofdstraat van De Cocksdorp, ligt tussen de Molenlaan en de Langeveldstraat. In 1877 heette deze straat de Dorpsweg en werd in 1911 verhard. Aan het eind van de straat ligt de N.H.-kerk die in 1839 voor f 11.700,- werd aanbesteed en op 6 juni 1841 ingewijd werd. De fraaie preekstoel van de kerk komt uit de Engels-Presbyteriaanse kerk uit Den Haag en kostte f 200,-.

- http://www.texel-plaza.nl/texela-z/show.php?id=382

 

lichtvantexel

Het licht van Texel
Over Johannes Ludovicus Kikkert 
(1810-1878)
J.G. Kikkert

Paperback, 105 pag., 16 x 24 cm, uitgeverij Verloren, Ä 13,-

In 1823 vertrok de dertienjarige Johannes Ludovicus Kikkert vanuit zijn geboorteplaats Den Burg naar Amsterdam voor een studie aan de Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst. Zijn hart ging uit naar de grote vaart, maar toen zijn oudste broer overleed, moest hij gaan werken op het notariskantoor van zijn vader.

Uit zucht naar avontuur en met een ontluikend Oranje-gevoel meldde hij zich in 1830 aan als vrijwilliger voor de strijd tegen de Belgen. Van zijn belevenissen tijdens de Tiendaagse Veldtocht hield hij een dagboek bij, dat veel minder chauvinistisch is dan gebruikelijk in die tijd.
Terug op Texel maakte Kikkert carriŤre. Hij werd notaris en wethouder, vice-consul van BelgiŽ en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Daarnaast beoefende hij de cartografie, trad op als investeerder en was de drijvende kracht achter de bouw van de Texelse vuurtoren. Op 1 november 1864 kon Kikkert plechtig het Eierlandse licht ontsteken. Tragisch genoeg was het juist deze vuurtoren die hem, blijkens zijn curieuze correspondentie met prins Hendrik der Nederlanden, in de problemen bracht.
Deze biografie verschaft een opmerkelijk inzicht in het reilen en zeilen van de Texelse - en meer in het algemeen Noord-Hollandse - gemeenschap in de vorige eeuw.

- http://www.hetopenboek.nl/htm/lichtvantexel.htm

 

 

Bronnen:

- Genlias

Voor reacties