Pourtraitschilder

Genealogie van Adrianus KIKKERT

 

 


Genealogie
van
blanco-80-94
Adrianus Kikkert

Inhoud
Voornamen
Gezinnen
Familiewapen
Meer

verwijzingen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

KIKKERT

 

wp-kikkert-300
Den Burg (Texel)

 

 

Beschrijving

Schild: In zilver een lage keper, vergezeld van drie sterren, alles rood, de keper getopt met een groene kikker.

Helmteken: een ster van het schild.

Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer

Albert Lambertsz KIKKERT werd in 1697 begraven in de kerk van Den Burg, waar zijn grote grafzerk met familiewapen nog aanwezig is. Dat Kikkert in Den Burg begraven werd, was voor die tijd heel gewoon, want de meeste kasteleins van het Eierlandse Huis woonden daar zelden en lieten de zaken op Eierland aan familie over en woonden zelf in Den Burg. Kikkert was een ware horeca-tycoon, want behalve het Eierlandse Huis exploiteerde hij ook “De Vergulde Kikkert” in Den Burg en “De Zeven Provinciën” in Oudeschild. Hij woonde in “De Koning van Polen” op de hoek van de Binnenburg en de Burgwal. De laatste kastelein van het Eierlandse Huis uit de Kikkert-dynastie was Dorothea Baas-Kikkert. Na haar dood in 1803 werd zij opgevolgd door Jacob Zuidewind, de allerlaatste kastelein.

 

Betekenis

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 

wpschild-100
wapenschild
in kleur

wpschild-kikket-gearceerd
wapenschild
gearceerd

 

Bronnen

- Het verhaal van A. A. Vorsterman van Oijen
- Centraal Bureau voor Genealogie

 

Publikaties

- literatuur

 

image013

STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885, blz 47

 

- internet

- Genealogie van Adrianus Kikkert
- Familievereniging
Kikkert
-
Familiewapens in de Nederlanden

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.